Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan alfa Drakenbootrace Nijkerk geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of persoonlijk letsel in welke hoedanigheid en vorm dan ook.
 2. Betaling dient vooraf en binnen 14 dagen na aanmelding plaats te vinden. Dit kan na ontvangst faktuur per bankoverschrijving of via een éénmalige machtiging. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een toegangsbewijs.
 3. Het opgegeven e-mailadres wordt alleen voor dit evenement gebruikt. U ontvangt geen nieuwsbrieven.
 4. Het 2e e-mailadres is van uw bootcaptain. Hij/zij krijgt berichten en instructies vanuit de Drakenbootorganisatie en volgt deze op.
 5. Deelname is € 300,- per boot voor bedrijven en €100,- per boot voor studenten en instellingen. Een boot wordt bemand door 8 roeiers en 1 trommelaar, inclusief een door de organisatie meegeleverde professionele stuurman.
 6. De inschrijver is verantwoordelijk voor een volledige bezetting van een boot. De organisatie neemt geen boten terug.
 7. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Vol = vol. Zonder inschrijving kunt u niet deelnemen aan Drakenbootrace Nijkerk. De deelnemers verklaren zich bij inschrijving akkoord met de voorwaarden.
 8. Een ingeschreven team staat geregistreerd om alle rondes in dezelfde opstelling te varen. Er kan individueel/onderling niet worden gewisseld.
 9. Bij deelname dienen de richtlijnen en instructies van de organisatie gevolgd te worden. Deelnemers moeten minimaal 50 meter gekleed kunnen zwemmen, zijn niet jonger dan 16 jaar en hebben geen extreem overgewicht. Instructeurs kunnen omwille van de veiligheid deelnemers weigeren.
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen door te voeren. Type- en zetfouten voorbehouden.
 11. De organisatie behoudt zich het recht voor dit evenement te annuleren bij onvoldoende deelname, extreme weersverwachtingen en bij calamiteiten.